TRAGSA

1. Empresa polémica omnipresente encargada de “case todo” nos tempos do Prestige (Materiais, traballador@s, estatísticas, hidrolimpeza, biorremediación, inspeccións e seguimentos diarios, recollida e transporte do chapapote, etc.) SS.

2 . Empresa que xestionou a retirada de residuos dos areais e que se converteu en símbolo de negocio a partir da desgraza. RA.

3 . Sociedade Anónima de Transformación Agraria. É unha empresa de carácter público que realizou traballos de limpeza contratando en ocasións persoal do sector pesqueiro. SL.