Urkiola

O suceso do Prestige coincidiu no tempo co inicio do pago das indemnizacións desta marea negra anterior. SL.