Casa dos Voluntarios

Casa que daba acubillo ao “Voluntario Libre” e estaba situada en Lira, Carnota. SS.