Contramaré

1. Noticiario ready-made, folla voante ou vietnamita contemporánea de noticias contra a desinformación dos medios para evitar intoxicacións adicionais. Facíase en rede, investigaba aquilo que o noso precario e subornado xornalismo galego fora incapaz de investigar. Advertíanos, por exemplo, sobre lugares para verter residuos, contratos prevaricadores polo material de limpeza, TRAGSA. Distribuíase tamén en rede. Había que atender ben as instrucións de pregado, unha vez impreso, para que semellase iso: un periódico de urxencia, unha ferramenta contra a manipulación. XC.

2 .“Boletín de información contra a maré-negra”. Publicação auto-fotocopiada e auto-distribuida que surgiu do impulso de participantes da lista de correio eletrónico da Plataforma contra a Burla Negra que se juntaram em Aguinho no dia 14 de dezembro de 2002 e concoradaram em criar um meio de contra-informação e contra a manipulação informativa. XP.