Cormoráns

Ao igual que os “araos” os cormoráns foron aves moi afectadas polo vertido e foron extensamente fotografados pola prensa. FS.