Proxecto

O propósito de Unha Gran Burla Negra é abrir unha reflexión cidadá a dezaseis anos vista da catástrofe do Prestige e das mobilizacións populares que se derivaron a partir do inventario, estudo e exposición do seu arquivo cultural: a morea de pezas artísticas, poemas, imaxes, músicas, textos e intervencións, anónimas ou non, que desbordaron rúas e medios naqueles meses e que o colectivo Burla Negra soubo representar e promover dun xeito viral, en conexión con formas de protesta populares, anónimas ou activistas.

Dende o actual contexto de ecolóxica, política e económica, Unha Gran Burla Negra quere reflectir sobre as experiencias de creatividade civil e popular que se deron dende o outono do 2002 e que foron un levedo para outras formas de cultura e organización política que virían a reproducirse nos anos seguintes, no eido das protestas paficistas e ecoloxistas primeiro e, despois do 15-M de 2011, nas novas formas de pensar a mobilización, a crítica, a cooperación, a solidariedade, a xestión cooperativa das cidades e o coidado do medioambente.

Unha gran Burla Negra. Creatividade popular e memoria do Prestige [2002-2022] organízase ao redor dunha serie de tensións creativas que se deron naquel momento. Así, investiga a importancia das vangardas artísticas en relación coa creatividade popular. Confronta a nosa memoria contemporánea coas pegadas que fican no arquivo da época. As voces anónimas e os protagonistas individuais. Os escenarios da protesta urbana e a dimensión más extensa do medio galego. As tensións entre o eido autonómico e o estado español. Entre a comunicación cidadá e a manipulación informativa. Esta tensión é política e estética: é azul do mar contra o negro do chapapote. A nube multicolor dos paraugas nas protestas e o gris do pavimento das cidades na choiva.

As principais liñas de traballo de Unha gran Burla Negra serán:

  • Dezaseis Anos do Prestige. A memoria contemporánea da catástrofe e a súa transmisión.
  • A Democracia Verde. Das loitas ecoloxistas transicionais ao movemento Burla Negra.
  • O comezo dun novo ciclo de mobilizacións. Do Nunca Máis aos Lumes pasando polo 15-M.
  • A Revolución dos Paraugas. A cultura como ferramenta de mobilización cidadá.
  • Do local ao global. Solidariedade e saberes colectivos transnacionais.