Capachos

1. Grandes cestas de plástico empregados polos mariñeiros nos barcos para carrexar o peixe, e agora tamén polos surfistas para gardar o neopreno mollado, que servían daquela para depositar o chapapote extraído das praias. RA.

2. Cubo, contedor, de forma troncocónica de plástico negro. SL.

3. Cesto onde se botam as batatas apanhadas, as uvas vindimadas ou o peixe pescado e que, durante os trabalhos de limpeza do litoral, serviu para recolher o chapapote virando mesmo uma imagem emblemática dos voluntários junto com o traje branco de limpador. Capaço. Canastro. XP.

4. Seirón de plástico con dúas asas que serviu para retirar o chapapote da praia e levalo ós colectores. En moitas praias eran un ben escaso. CH.