Mani das Cruces

Unha das primeiras convocatorias, chamada “Velorio do mar”. Instalación con cruces fabricadas polxs participantes, chantadas no areal, ao longo da Praia do Orzán, A Coruña. PG.