Cadeas

Persoas vinculadas polas mans, voluntarias ou estudantes, en acción de traballo de retirada do fuel, pasando os capachos dun a outro ata o espazo de depósito, ou como expresión de berro inocente e con esperanza de futuro, sobre os areais. ChF., ML., MLo.