Doritos

Galletas de chocolate negro ou branco que se daban cos epis. ChF., ML., MLo.