Carné manipulador

Carné que Sanidade esixiu ás mulleres que cociñaban para os voluntarios. // Carné dunha parte dos xornalistas que cubriron a información daqueles días. ChF., ML., MLo.