Plataforma de Defensa da Illa de Arousa

Asociación moi activa coa participación do sector pesqueiro e acuícola. SL.