Cazo

Instrumento co que percutir sobre a cazola. ChF., ML., MLo.