Cal Boa

É unha pequena praia moi fermosa entre Lires e Canosa. Ao igual que Corveiro tamén foi moi maltratada polo chapapote. Alí traballaron os empregados da empresa TRAGSA que abriron unha pequena pista para acceder con maquinaria especial de limpeza. FS.