Licuefacción

Propiedade atribuída ao hidrocarburo como contraposición á viscosidade. SL.