Raño

Limpábase o chapapote con todo o que recollía algo, tamén coas mans. O raño é un instrumento e unha arte de pesca para a captura de moluscos infaunais. Recoller co raño era esgotador. SL.