Arao

1. Moito se falou destas aves e de moitas outras que foron vítimas da catástrofe ambiental e política. Fraga daquela decidira crear unha fundación co nome de Fundación Arao para xestionar proxectos que tiveran que ver co Prestige. Máis propaganda e ocultación da mala xestión deturpando o nome destas fermosas aves. VR.

2. Uria aalge, ave quase desaparecida das águas marítimas galegas por causa do massacre provocado polo alcatrão vertido no naufrágio do petroleiro “Prestige”. Porém, em finais de maio de 2003 a SEO/BirdLife (Sociedad Española de Ornitología) confirmou ter avistado três casais reprodutores nas falésias do Cabo Vilano. O Arau simbolizou os animais petroleados pola maré negra de 2002/3. XP.