Pa excavadora

Medio co que se transportaba o chapapote desde a praia ata o camión de recollidaa. SS.