Teoría da conspiración

Doutrina que considera a probabilidade da existencia dunha grande Burla Negra. SL.