Trincheiras

Nas zonas de seixos ou boleiras limpouse pedra por pedra traballando en liña paralela á beira do mar, abrindo así “trincheiras” desprazando as pedras limpas cara abaixo. SS.