Xunta

A administración autonómica da Galiza con determinadas competencias nas augas interiores e exteriores. SL.