Os ‘favoritos’ do trasno – Mesa 5: Arquivos e experiencias – 21 nov. 2020

Sábado 21 de novembro

Arquivos e experiencias

Lourenzo Fdez. Prieto (Profesor de Historia Contemporánea especializado en historia agraria e social)

“Arquivos públicos, arquivos privados e arquivos privados moi públicos. O Proxecto DOAME”

Joan Morera Arbones (Artista visual e investigador)

“Na habitación do lado. Unha aproximación á representación da emigración española en Francia”

Aula Castelao de Filosofía (Xoán Carlos Garrido)

“Un arquivo filosófico desde Galicia: o traballo da Aula Castelao”

Xurxo Ayán (Arqueólogo e investigador de Arqueoloxía da Paisaxe)

“Os arquivos do trasno: ante papeis non calan barbas”