Plataforma de Asociacións de Xinzo para solidarizarse cos afectados polo Prestige