O prestixe afunde na costa da morte

Costas galegas
19 de Novembro de 2002

Cúmprense os agoiros. O Prestige parte en dous ás oito da mañá.