Marea Gaiteira

Santiago de Compostela
6 de Decembro de 2002 | 12:00h

Case 20.000 persoas acuden a Compostela para participar na Marea Gaiteira convocada pola plataforma contra a Burla Negra.